22 July, 2019

Håll kylan i sommarvärmen!

Nu i sommarvärmen är det extra viktigt att våra livsmedel hanteras på ett korrekt sätt. Vi är alltid noggranna med alla temperaturer. Men just nu under sommaren så är det extra känsligt. Då räcker det med att någon del av logsitikkedjan från produktion till konsumtion inte fungerar som den ska för att det skall uppstå problem.

Charbel, som ansvarar för vårt kök där vi bland annat gör vår lasagne, potatisgratäng och laxpudding, har precis tagit ut en vagn från ugnen. Han har kontrollerat att temperaturen nått önskad nivå. Den ligger runt 100°C och på bilden kan vi se Charbel notera på ett dokument exakt vilken temperatur produkterna hade när de kom ut ur ugnen. Vid den temperaturen har mikroorganismer som orsakar sjukdomar förstörts. Det sker redan någonstanms runt 75°C .

 
Charbel noterar vilken temperatur produkterna har när de kommer ut ur ugnen.

Dokumentet han skriver på följer sedan vagnen med produkter igenom hela nedkylningsprocessen. Sedan sparas dokumentet och det går att spåra vilka temperaturer produkten haft vid olika tidpunkter. Innan produkten ställs in i nedkylningskylen får den stå och svalna till ca 75°C. Inga mikroorganismer växer till i den temperaturen. Även den temepraturen registreras.

 
Dokumentet sparas så att det går att spåra vilka temperaturer produkten haft vid olika tidpunkter.

I nedkylningskylen blåser vi kall luft på produkterna så att det skall gå fort att passera den temperatur som ger den största bakterietillväxten. I temperaturer 20–50°C kan antalet bakterier fördubblas var tionde minut. Därför vill man att produkterna skall hålla en sådan temperatur så kort tid som möjligt.


Charbel kör in vagnen till en nedkylningskyl.

Nedkylningkylen tillsammans med förpackningsmetoden utgör den viktigaste skillnaden mellan hållbarheten på maten man lagar hemma och den vi gör i vårt kök.

 
Vi blåser kall luft på produkterna.

Innan det är dags att packa produkterna i sin påse, så har temperaturen konstaterats vara under 4°C och även det skrivs ned på det medföljande dokumentet. Genom att blåsa in en skyddande atmosfär i påsen och sedan svetsa den, minskas risken för bakterietillväxt ytterligare. När produkten är packad, lämnar dokumentet vagnen och sparas.

  
Ingenting packas om det är varmare än 4°C.

Produkterna sorteras till de olika kunderna och skickas sedan med kylbilar till olika kunders lagercentraler eller direkt till slutkund. Även då dokumenteras temperaturen, den här gången på fraktsedeln, och chauffören får ett exemplar och vi behåller det andra.

 
När transportörerna kommer för att hämta varorna dokumenteras temperaturen ytterligare en gång.

När lastbilen kommer till kundens lastkaj eller lagercentral, så kan inte längre vi övervaka temperaturen. Nu är det mottagaren som skall garantera att produkten har rätt kyla, så att den på bästa sätt kan avnjutas av slutkonsumenten. Om mottagaren kontrollerar temperaturen vid varornas ankomst och håller koll på temperaturen i kylarna, så har vi tillsammans gett konsumenten bästa förutsättningarna för att bli en nöjd kund och därmed troligen också en återkommande kund.

Lycka till med att hålla kylan i sommarvärmen!